logo_NIC_finance_projecten NIC inkoopprojecten

Dubbele betalingen

NIC Double Paid is specialist in onverschuldigde betalingen onderzoeken (recovery audits). Onder onverschuldigde bedragen wordt onder andere verstaan: dubbele betalingen, dubbel in rekening gebrachte kosten, overbetalingen en overige openstaande tegoeden zoals niet verrekende creditnota’s. Naast onverschuldigde betalingen wordt er ook gekeken naar gemiste B.T.W. en gemiste betalingskortingen.

Door middel van speciale audit software en visuele controles analyseren wij uw administratie op onverschuldigde betalingen. Het onderzoek is er op gericht om uw organisatie minimaal te belasten. Deze analyse geschiedt bij ons op kantoor. Een door u aangewezen contactpersoon is het aanspreekpunt van onze senior auditor. Voorafgaand aan het onderzoek worden er afspraken gemaakt over de frequentie van voortgangsgesprekken en tussentijdse rapportages.

Na afronding van het onderzoek ontvangt u een eindrapportage met het financiële resultaat van de audit, een gedetailleerd verslag van de bevindingen met aanvullende statistieken en inzicht in vervuiling van crediteurengegevens. Daarnaast worden specifieke risico's in kaart gebracht en aanbevelingen gegeven ter verbetering van uw administratieve processen.

Onze onderzoeken hebben tot de volgende recovery geresulteerd;

Onze controle, uw resultaat

Wat een onderzoek van Double Paid betekent voor u

  • Verbetering liquiditeit.
  • Mogelijk herstel imagoschade.
  • Kwaliteitsmetingen administratie.
  • Rapportage ter opschoning van uw leveranciersbestand.

Een team van specialisten staat voor u klaar

  • Maximaal resultaat.
  • Minimale tijdsinspanning van uw organisatie.
  • Persoonlijke benadering.
  • No Nonsense en oprechte betrokkenheid.
ISO
logo_NIC_finance_projecten
NIC Double Paid B.V.
Schoffel 67
1648 GG De Goorn
Tel: 0229 87 0140
Fax: 0229 87 0145
financeprojecten@hetnic.nl