logo_NIC_finance_projecten NIC inkoopprojecten

Dubbel betaalde facturen

Het dubbel betalen van dezelfde factuur wordt veelal veroorzaakt door:

 • Vervuiling crediteurenstambestand: dezelfde factuur wordt onder verschillende leveranciers (vaak met dezelfde naam - adres) ingeboekt.
 • Negeren waarschuwingen financieel pakket: een originele factuur en een kopie/fax wordt ingebracht, een waarschuwing van het financieel pakket wordt genegeerd.
 • Geen afspraken over registratie van het factuurnummer:  dezelfde factuur wordt de ene keer met een combinatie van debiteurennummer – factuurnummer ingeboekt, de andere keer zonder debiteurennummer. De controle van het financieel pakket herkent daardoor niet dat het een dubbele inboeking van de factuur betreft.
 • Scanfouten: in het factuurnummer wordt een 3 voor een 8 of een i of 7 voor een 1, of een o voor een 0 gelezen.
 • Scanfouten: ordernummer of factuurdatum wordt gelezen in plaats van het factuurnummer.
 • Systeemovergang: dezelfde factuur wordt zowel in het oude financieel pakket als in het nieuwe financieel pakket geboekt.
 • Meerdere systemen: er wordt per locatie - bedrijfsonderdeel of business unit gewerkt met verschillende systemen. Dezelfde factuur wordt in beide systemen geboekt.

NIC Double Paid controleert de crediteurenmutaties met speciale auditsoftware, additioneel maatwerk als ook visuele controles op allerlei aspecten. Wij kijken zowel naar dubbele bedragen als ook naar ongelijke bedragen, factuurdata, dubbele factuurnummers,  trends in factuurnummers, trends van facturen en trends van factuurreeksen ten opzichte van factuurdatum, meegegeven omschrijving en trends in omschrijving et cetera. 

Onze controle, uw resultaat

Wat een onderzoek van Double Paid betekent voor u

 • Verbetering liquiditeit.
 • Mogelijk herstel imagoschade.
 • Kwaliteitsmetingen administratie.
 • Rapportage ter opschoning van uw leveranciersbestand.

Een team van specialisten staat voor u klaar

 • Maximaal resultaat.
 • Minimale tijdsinspanning van uw organisatie.
 • Persoonlijke benadering.
 • No Nonsense en oprechte betrokkenheid.
ISO
logo_NIC_finance_projecten
NIC Double Paid B.V.
Schoffel 67
1648 GG De Goorn
Tel: 0229 87 0140
Fax: 0229 87 0145
financeprojecten@hetnic.nl